Ordet kultur bliver brugt i mange sammenhænge, det kan være i forbindelse med traditioner, omgangsformer, vaner, holdninger og adfærd.

Det bruget også i andre sammenhænge, f.eks. den finkulturelle, som omhandler billedkunst, musik, film, teater og litteratur mm.